REFIS » Utbildning » Gymnasial Lärling

Gymnasial Lärling

Våra årskurs 3-elever är Gymnasiala Lärlingar. Det innebär att de jobbar på företaget året om, ons – fre, med undantag för enskilda perioder där eleven är på skolan för att göra gymnasiearbetet i samarbete med Yrkesnämnden, båsarbeten för att säkerställa en bred utbildning, samt examensarbete i slutet av läsåret.

Alla företag som anställer en Gymnasial Lärling skriver ett Gymnasial Lärlingskontrakt med skolan och eleven. Som företag tar man del av Skolverkets Lärlingsbidrag om ca 15,000 kr/per elev/per termin, samt eventuellt stöd för utbildade handledare. Beloppen fastställs av Skolverket/regeringen och går oavkortat till företaget. Kontakta oss gärna vid frågor!

Här nedan finns länk till Skolverket: 

https://www.skolverket.se/skolutveckling/statsbidrag/statsbidrag-for-gymnasial-larlingsutbildning-2019

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla