REFIS » Elevvård

Elevvård

Skolhälsovården på REFIS består av skolsköterska, skolläkare,  bitr rektor, speciallärare och rektor. Detta Elevvårdsteam träffas regelbundet för att behandla elevvårdsfrågor. Hos oss står alltid eleven i centrum och deras välmående är en viktig del i skolans verksamhet. Arbetet med elevernas hälsa och välbefinnande sker främst förebyggande och genomsyrar all undervisning. Vid särskilda behov anställer vi specialpedagog/resurslärare.

 

Skolsköterska

Vår skolsköterska heter Nastaran Dadvand och arbetar på skolan onsdagar och fredagar. Nastaran rör sig gärna bland eleverna för att skapa kontakt och förtroende. Under första läsåret träffar hon alla nya elever i ett individuellt hälsosamtal och finns sedan tills hands vid behov. Nastaran är utbildad sjuksköterska med specialisering inom allergier och utbildad coach, diplomerad barnmorska och sexual terapeut, med bred erfarenhet från skolhälsovården och arbetet med unga människor. Naturligtvis deltar Nastaran även i det förebyggande arbetet kring likabehandling- och värdegrundsfrågor, konflikthantering mm.

Vill du komma i kontakt med Nastaran, kan du antingen boka tid i förväg eller komma förbi mottagningsrummet. När dörren står öppen är det bara att titta förbi, ställa frågor eller bara prata. Nastaran har tystnadsplikt. Du kan även boka tid hos vår skolläkare via Nastaran. Du kan förstås kontakta Nastaran även via e-post: nastaran.dadvand@refis.se

 

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet på Refis består av: Nastaran Dadvand, skolsköterska; skolläkare, Pernilla Bäckius, EHT-samordnare med lång erfarenhet av EHT-arbete och Claudia Marcks, rektor.

Elevhälsoarbetet genomförs på följande sätt: varje vecka möts samtliga pedagoger till ett gemensamt EHT-möte och går systematiskt igenom samtliga elever. Vid mötena informerar elevhälsoteamet om eventuella svårigheter, såsom dyslexi eller andra omständigheter, dock enbart om medgivande från berörda parter finns. Specialpedagogiska insatser diskuteras och samordnas. Vi anlitar specialpedagog vid behov. EHT-teamet sammankallar berörda parter för planering, genomförande samt uppföljning av stödinsatser.

 

Tystnadsplikt

Elevhälsan finns till för att du som elev ska må bra. Till oss kan du komma med frågor och funderingar kring allt mellan himmel och jord. Vi har tystnadsplikt eller sekretess, vilket innebär att det som framkommer i samtal med oss stannar mellan oss. Det finns dock en lag som säger att vi kan göra undantag om vi befarar att du eller någon annan far illa. Denna anmälningsplikt har alla som arbetar med barn och ungdomar, vi har alltså skyldighet att bryta mot sekretessen om vi misstänker att situationen är allvarlig. Självfallet talar vi om för dig att informationen måste gå vidare innan den kontakten tas.

Ibland kan det vara lättare om även annan personal på skolan får ta del av information för att ett problem eller en situation ska kunna lösas. Detta sker dock endast med ditt, eller om du är omyndig, dina målsmäns samtycke.
Om du är osäker kring sekretess i något sammanhang kan du kontakta oss när som helst. Skolsköterskan har den strängaste sekretessen.

 

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla