REFIS » Frånvarorapportering

FRÅNVARORAPPORTERING

I gymnasieskolan gäller obligatorisk närvaro, inte bara vid lektioner utan även vid andra aktiviteter som skolan föreskriver t.ex. friluftsdagar och studiebesök. Frånvaro från all skolverksamhet rapporteras på Schoolsoft av undervisande lärare och till CSN vid upprepad ogiltig frånvaro av mentor.

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla