REFIS » Frånvarorapportering » Sjukanmälan

SJUKANMÄLAN

Sjukanmälan ska anmälas av vårdnadshavaren till mentor varje sjukdag. Om eleven avbryter och går hem under skoldagen finns det en blankett för eleven att ta med hem där sjukfrånvaron ska bekräftas i efterhand av vårdnadshavare. Denna blankett ska eleven därefter lämna in till mentorn första dagen då denne är tillbaka i skolan. Är det aktuellt med sjukanmälan efterkommande skoldag gäller sjukanmälan via telefonen. Myndiga elever sköter sina sjukanmälningar själva enligt samma tillvägagångssätt. I de fall där vårdnadshavare eller myndiga elever inte ringt in eller inte skriftligt bekräftat sjukfrånvaron, betraktas frånvaron som ogiltig. All sjukanmälan meddelas via telefon mellan 07.00 och 08.00. Sjukanmälan via SMS gäller inte.

Tänk på att din frånvaro kan påverka såväl betyg som studiemedel. Det är din skyldighet att på eget initiativ inhämta den kunskap du förlorat under din frånvaro. Observera att CSN har nya regler för frånvaro vilket gör att du kan bli av med studiemedlet redan vid enstaka timmars ogiltig frånvaro. Läs mer om CSN:s nya regler här (PDF)

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla