REFIS » Frånvarorapportering » Studiestöd

STUDIESTÖD

Studiebidrag utgår med f n 1050 kr/mån fr.o.m. kvartalet efter det du fyllt 16 år t o m vårterminen det år du fyller 20 år. Studiebidraget betalas ut för september-juni, men juni betalas bara ut under förutsättning att du inte har haft indraget studiemedel under vårterminen. Du behöver inte ansöka om studiebidraget. Från och med höstterminen det år eleven fyller 20 år ansöker denne själv till CSN på en särskild blankett. Detta studiemedel består av en bidragsdel och en frivillig lånedel.

 

EXTRA TILLÄGG TILL STUDIEBIDRAG

Extra tillägg prövas med hänsyn till elevens och föräldrarnas ekonomi. Man måste ansöka om tillägget hos CSN (Centrala studiestödsnämnden).

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla