REFIS » Utbildning

UTBILDNING

REFIS tillhandahåller just nu den gymnasiala utbildningen VVS- och fastighetsprogrammet. 

Refis har ansökt hos Skolinspektionen om att utöka programutbudet med El- och energiprogrammet, inrikting elteknik, eftersom våra ägare Installationsföretagen IN numera är en arbetsgivarorganisation bestående av EIO och VVS-Företagen. Därmed ligger det för hand att deras egen skola också tillhandahåller båda utbildningar.

El- och energiprogrammet kommer att följa ETG konceptet, dvs med avslutande yrkesprov. Se mer information om ETG under: www.etg.se

Beslut tas i september 2020.

DEN NYA GYMNASIESKOLAN

För att komma in på ett nationellt program från läsåret 2011/2012 måste eleven ha godkänt i svenska eller svenska som andraspråk, engelska och matematik. Den som väljer att studera på ett yrkesprogram måste ha godkända betyg i ytterligare fem ämnen, det vill säga totalt åtta. För de högskoleförberedande programmen gäller godkända betyg i nio ämnen till, sammanlagt tolv.

Efter ett yrkesprogram ska eleverna vara väl förberedda för yrkeslivet och utbildningen ska hålla hög kvalitet och leda till skicklighet i yrket. Det ska vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana efter utbildningen. Alla elever på ett yrkesprogram har också möjlighet att uppnå grundläggande högskolebehörighet under gymnasieutbildningen.

I och med gymnasiereformen som genomfördes 2011 har vi fått en ny struktur på gymnasieskolan. De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser. De gymnasiegemensamma ämnena varierar i omfattning mellan de olika programmen. I den nya gymnasieskolan finnas nio gymnasiegemensamma ämnen.

Gymnasiegemensamma ämnen:

  • Engelska
  • Historia
  • Idrott och hälsa
  • Matematik
  • Naturkunskap
  • Religionskunskap
  • Samhällskunskap
  • Svenska/svenska som andraspråk

Varje program innehåller också ett antal programgemensamma ämnen, programfördjupning, inriktningskurser och individuellt val. Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel. Inriktningar finns på alla program utom Vård- och omsorgsprogrammet. En inriktning är ett område som eleven väljer inom ett program. REFIS har endast inriktningen VVS. Programfördjupning är kurser som ska leda fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen. Inom det individuella valet på yrkesprogrammen ska skolan erbjuda kurser som krävs för grundläggande högskolebehörighet. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program. Dessutom ska de nationella programmen innehålla ett gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen.

Källa: Skolverket

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat ca 300 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

FÖRSTKLASSIG SKOLA

Mobilanpassad webbsida av Jaddla