REFIS » Utbildning » APL » APL som företag

APL SOM FÖRETAG

I och med gymnasiereformen beslutades att valda delar av utbildningen skall förläggas på ett företag där handledaren tar ansvar för utbildningen och i samråd med läraren utvärderar elevens kunskaper efter genomförd utbildning. Det är detta som kallas APL. Den skall omfatta minst 15 veckor av utbildningens totala utbildningstid.

 

SAMARBETE OCH RUTINER

För att det arbetsplatsförlagda lärandet skall bli meningsfull krävs att samarbetet mellan skola och företag fungerar bra. Det är viktigt att det inte finns några oklarheter mellan handledaren och läraren om vem som ansvarar för vad. Vi förväntar oss att tidsrapporten återlämnas till skolan korrekt ifylld samt att handledaren i samarbete med eleven arbetar med de mål som skolan lagt ut på APL:n. Om det uppstår något problem under elevens APL­‐period är det extremt viktigt att skolan kontaktas omgående, så att vi får en chans att reda ut det som skett på ett professionellt sätt, med er hjälp.

Har du frågor angående APL?
Kontakta vår APL-ansvarig: Jonas Surting på jonas.surting(a)refis.se

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla