REFIS » Utbildning » APL » Försäkringar

FÖRSÄKRINGAR

Eleven är försäkrad under APL-tiden. Skolan har försäkringar som täcker arbetsskada, olycksfall och ansvar (person- och sakskada inklusive stöld). Dessutom omfattas eleven av arbetsmiljölagen under APL-tiden. Villkor i korthet gäller följande: Vid arbetsskada ges ersättning för läkarvård vid bestående nedsättning av arbetsförmågan. Ersättning betalas också ut vid dödsfall med 0,50 basbelopp. Anmälan om arbetsskada ska göras till skolan.

Skolan ska anmäla skadan till försäkringskassan. REFIS har tecknat en olycksfallsförsäkring som gäller för eleven även under APL-tiden. Ersättning ges för läkarvård, tandvård och rehabilitering. Försäkringen gäller även under restiden mellan hemmet och företaget.

För mer information kontakta rektor Claudia Marcks på claudia.marcks(a)refis.se

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla