REFIS » Utbildning » VVS- och Fastighetsprogrammet

VVS- OCH FASTIGHETSPROGRAMMET

VVS- och fastighetsprogrammet är inriktat mot installation, service och underhåll av energitekniska anläggningar och system i fastigheter. Samtidigt ligger fokus på mötet med andra människor i yrkesutövningen. En elev som gått VVS- och fastighetsprogrammet kan börja jobba som lärling direkt efter utbildningen eller fortsätta studera inom högskolan, för detta krävs dock grundläggande högskolebehörighet.

 

INRIKTNINGEN VVS

Denna inriktning ger kunskaper i installation, service och underhåll av till exempel värme- och sanitetssystem, gällande installationsregler och bygglagstiftning, kunskaper om energi- och miljöfrågor samt säkerhet.

Exempel på yrken:

  • Industrirörsmontör
  • Isoleringsmontör
  • VVS-montör

 

Även om programmet i första hand syftar till jobb inom angivna yrken, finns möjlighet för vidareutbildning såväl inom yrkeshögskolan som inom universitet och högskolor. För grundläggande behörighet till universitet och högskolor behöver eleven utöver en yrkesexamen ha godkända betyg i svenska eller svenska som andraspråk 2 och 3 samt engelska 6. Dessa kurser kan eleven läsa som individuellt val eller som utökat program.

Poängutrymmet fördelar sig så här:

  • Gymnasiegemensamma ämnen 600 poäng
  • Programgemensamma karaktärsämnen 400 poäng
  • Inriktningar 300-400 poäng
  • Programfördjupningar 800-900 poäng
  • Individuellt val 200 poäng
  • Gymnasiearbete 100 poäng

 

Källa: www.skolverket.se
Du kan läsa mer om VVS- och fastighetsprogrammet här »

 

Om REFIS

Rörentreprenörernas Friskola i Stockholm, REFIS, startade sin verksamhet höstterminen 2003 och har hittills examinerat cirka 600 blivande VVS-montörer. Skolan erbjuder idag gymnasieutbildningen VVS- och fastighetsprogrammet med inriktning VVS.

Läs mer om REFIS här »

SCHOOLSOFT

REFIS använder sig av SchoolSoft som är en gemensam plattform där elever, föräldrar och personal kan sammanstråla och komma åt allt som rör skolverksamheten. Här samlas dokumentation, administration och kommunikation på ett och samma ställe.

Logga in »

VVS-COLLEGE

Mobilanpassad webbsida av Jaddla